čtvrtek 1. října 2015

Klíč k určení vašeho MBTI typu

Ano, je tomu tak, konečně jsem se odhodlala napsat článek, na který tu pravděpodobně všichni čekají (dobře, ne všichni, nebudeme si zase tak fandit). Jen bych vás měla asi předem připravit na to, že to bude asi trochu delší (opět, známe své lidi), a třebaže slibuju, že se to opravdu pokusím napsat jednoduše a srozumitelně, vždycky mi to někde uklouzne (protože se ráda chlubím, já psycholog samouk).

Jak tedy z kognitivních funkcí určit svůj typ?

Kognitivní funkce jsou, jak už jsem vysvětlovala v předchozím článku (který doporučuju přečíst, abyste nebyli zmatení), tím nejvěrohodnějším nástrojem k určení vašeho typu. Tímto článkem se vám pokusím jednotlivé funkce přiblížit.

Tím nejjednoduším způsobem, jak poznat svůj typ, je identifikovat, jakou vnímající funkci (tedy Se, Si, Ne nebo Ni) a soudící funkci (tedy Te, Ti, Fe nebo Fi) používáte nejčastěji při dělání svých rozhodnutí a ve svých myšlenkových procesech (používáme všechny, ano, ale některé prostě používáme pořád, neustále - ty jsou klíčové). Mějte na paměti, že jedna z těchto dvou funkcí musí být extrovertní a jedna introvertní.
Vaše třetí a čtvrtá kognitivní funkce pak vyplynou z toho, jaké jsou vaše první dvě funkce (protože funkce vždy vystupují v párech, to vysvětlím později). To si pak budete moci dohledat na konci článku - a zjistit pomocí toho svůj typ.

Při určování vašeho typu musíte také rozhodnout, která z oněch dvou hlavních funkcí je u vás dominantní a která je u vás sekundární. Dominantní funkce je něco, co jsme zvyklí dělat neustále, je to pro nás bezprostřední a normální - sekundární funkce je pro nás také přirozená, avšak po nějaké době jejího používání začneme býti unavení (vzhledem k tomu, že při jednání s lidmi vždy používáme svou extrovertní funkci, je snadné poznat, jak rychle se tato funkce unaví - a snad každý dokáže říct, jestli je radši doma nebo v kolektivu).

A teď ta zábavná část.

Funkce vnímající

 • Se - extrovertní smysly - Tato funkce udržuje člověka v přítomnosti, zažívá svět skrze našich pět smyslů, žije v okamžiku. Uživatelé Se se ptají: "Co se teď zrovna děje a jak to mohu zažít?" Nemyslí do budoucna, mají rádi volnost a dobrodružství. Hodně uživatelů Se si užívá sporty, smyslové zkušenosti, starání se o svůj vzhled, sex, rádi rychle jezdí a učí se pouze a jen z vlastních zkušeností. Raději pracují s již hotovým plánem než aby teorizovali nebo plánovali něco abstraktního. Preferují, když je před ně předloženo všechno "černé na bílém". Všimnou si změn ve svém prostředí a budou to brát jako pokyn jednat určitým způsobem. Jsou obecně spontánní, dobrodružní, lehkomyslní, a myslí pouze na přítomnost (místo toho, aby se poučili z minulosti nebo plánovali do budoucna). Vždy hledají něco adrenalinového, něco, co by jim rozproudilo krev v žilách. Většina hlavních hrdinů nějakých akčních filmů má právě tuto funkci jako svou dominantní nebo sekundární (jinak by asi v tom svém filmu moc dlouho nepřežili).
 • Si - introvertní smysly - Tato funkce se stará o to, abychom byli "za jedno" se svým tělem (taková vaše babička, jestli náhodou nemáte hlad a jestli jste zdraví), sbírá a katalogizuje malé detaily a fakta a podle starých tradicí a vzpomínek dělá rozhodnutí do budoucna. Hodně uživatelů Si dělá věci tak, jak se prostě dělaly vždycky, nebo podle toho, jak se jim to povedlo udělat dříve. Rádi zachovávají tradici, nemají rádi změny, nejradši jsou, když mají zachovanou rutinu. I když myslí do budoucna, tak to dělají pomocí Si, ptají se: "Co si o tom budu myslet, až to pro mě bude minulost? Budu toho litovat?" Většinou mají silné a neochvějné zásady, nemají rádi, když se společnost kolem nich mění, obvykle to bývají trochu konzervativci, a to i ve svém osobním stylu a preferencích. Celkově prostě nemají rádi změny. Uživatel Si si také vždy zapamatuje ty malé, nepotřebné detaily, preferuje práci, kde může tiše studovat takovéto detailní informace; obvykle bývají uživatelé Si dobří s čísly a statistikami.
 • Ne - extrovertní intuice - Tato funkce se orientuje na budoucnost, představuje si, co se všechno může a nemusí stát. Hledá nové možnosti, chce vědět, jakými všemi možnými směry se situace může vyvinout. Je to trochu protichůdná funkce, která miluje brainstorming, přijde se všemi možnými kreativními nápady, ale nedokáže se u jednoho toho nápadu usadit. Stačí jedna jediná myšlenka, která ji od té nynější zábavy odloudí, a už zase bloumá někde jinde. Uživatelé Ne tedy někdy v konverzaci skáčou od tématu k tématu, a to proto, že si v hlavě vytváří asociace, které by prostě nikoho jiného nenapadly. Uživatel Ne nevidí fakta a detaily, ale hlubší význam, která ona věc má, a dokážou si tak spojit na první pohled naprosto odlišné věci. Jejich myšlenkový pochod bývá pro lidi, kteří tuto funkci nepoužívají, většinou nepochopitelný. Vzhledem k tomu, že je to extrovertní funkce, velice rádi dělají uživatelé Ne brainstorming verbálně s ostatními lidmi.
 • Ni - introvertní intuice - Tato funkce hledá hlubší význam, díky kterému chce dojít k jednomu řešení, k jedné pravdě. Při pohledu do budoucnosti mohou uživatelé Ni také používat brainstorming, ale to proto, aby si uvědomili, co se opravdu stane (ne co by se mohlo stát). Diky tomu jsou uživatelé Ni často považováni za "věštce". Ve skutečnosti uživatelé Ni prostě opravdu a doslova ví, "co tím chtěl básník říci", není pro ně těžké nalézat skryté symbolismy, vidí onen "svět za zrcadlem". Vždycky jsem si tuto funkci představovala jako něco, co dělá doktor House - dokáže si spojit různé věci z různých oborů a použít je k vyřešení problému, který by s tím na první pohled neměl nic společného. Tím se liší od extrovertní intuice - zatímco ta díky "spojování" informací získává nové a nové nápady, introvertní intuice si spojováním vytvoří onu "jednu" pravdu, ke které se uchýlí. Uživatelé Ni většinou věci prostě ví, a nedokážou vlastně vysvětlit, jak (většinou se o to ani nepokusíme, přeci jen je to introvertní funkce, všechno se to děje v naší hlavě).

Funkce soudící

 • Fe - extrovertní cítění - Tahle funkce má hodně co dočinění s lidmi a s moralitou. Uživatelé Fe si nade všechno (nadsázka, prosím) cení míru a harmonie ve skupině a snaží se, aby se každý cítil dobře. Nejsou si úplně jistí, jak se oni vlastně cítí a v co vlastně doopravdy věří mimo onu určitou skupinu lidí (je pro nás někdy prostě snažší říct to, co uspokojí ty druhé). Musí mluvit s ostatními, aby si uvědomili své pocity, musí slyšet názory ostatních, aby si uvědomili, co to v nich vře. Dělají emocionální rozhodnutí podle toho, v jaké je skupina náladě a jaké má zásady, a je jim velice nepříjemné, když se musí účastnit nějaké hádky nebo rozporu. Moralita je pro ně něco univerzálního, a proto mohou vypadat jako velice odsuzující lidé, když se snaží své morální zásady aplikovat na životy druhých. Chovají se podle toho, jak se chová skupina, dodržují společenské normy a rozumí a respektují kulturu a zákony jiných společností. To samozřejmě hned neznamená, že když jim někdo řekne zabij, půjdou toho nezbedu odprásknout, aby se neřeklo. Je pro ně ale prostě důležité zachovat ve skupině klid a mír. Uživatelé Fe potřebují, aby je společnost akceptovala, a cítí se nesví, když někdo nesouhlasí s jejich chováním nebo je prostě a jednoduše nemá rád.
 • Fi - introvertní cítění - Tato funkce je charakteristická hlubokými, intenzivními, ale "soukromými" emocemi; jedná se o naše hodnoty, zásady a o neochvějnou oddanost, kterou k nim cítíme. Uživatelé Fi mohou vypadat uzavření, ne příliš emotivní (ne že by nebyli emotivní, ale nedají hned své pocity najevo), a může být těžké jim porozumět. Ví, co je pro ně důležité a co od svého života chtějí, a cítí se nejšťastněji, když si za tím můžou jít. Věří, že každý má právo na své vlastní zásady a vlastní morálku a mít svůj vlastní systém toho "dobrého" a toho "špatného". To znamená, že se snaží sami sobě porozumět a kultivují svůj vnitřní svět chutí, toho, co mají a nemají rádi, emocí, a morálních zásad. Se svými emocemi se vypořádávají nezávisle a nepotřebují pomoc kolektivu; externí vyjádření emocí jim může připadat nevěrohodné a pochybné. Chtějí rozumět sami sobě, jak fungují jako jedinec mimo společnost. Zase jim tak moc nevadí, když někoho náhodou urazí nebo zarmoutí, hlavně že si stáli za svými hodnotami.
 • Te - extrovertní myšlení - Tato funkce má co dočinění s naší schopnosti vyjasnit si cíle, pracovat s plány toho, co je potřeba udělat, a uskutečňování těchto plánů. Uživatelé Te jsou nejradši, když je svět kolem nich (a lidi taky) systematicky zorganizovaný, a můžou proto vypadat poněkud panovačně a rozkazovačně. Uživatelé Te si váží autorit jako je vláda nebo byrokracie (alespoň teoreticky). Chtějí ze světa sezbírat fakta, utřídit tyto informace a nějak je prakticky využít. Věří, že logika je něco univerzálního; fakta rozhodují to, co je špatné a dobré, ne emoce. Zajímají se proto o abstraktní teorie nebo intelektuální studia pouze, když v nich vidí nějaký význam nebo možnost využití. Nevadí jim nahlas říct svůj názor (ba co víc, většinou to dělají s chutí), obvykle to bývají dobří vůdci, jsou rozhodní, můžou být asertivní i konfrontační. Pokud je to možné, vždy se snaží mít všechno utříděné (nebo aspoň to, co je pro ně důležité).
 • Ti - introvertní myšlení - Tato funkce chce rozumět světu ideí, aby mohla učinit racionální, logická rozhodnutí ve své mysli. Uživatelé Ti vyhledávají ve věcech smysl tím, že převezmou zkušenosti z vnějšího světa a přefiltrují si je jako: "Dává to smysl? Jak tomu mohu porozumět?" Tato funkce má komplikovanou vnitřní síť ideí a konceptů, které může, ale nemusí použít ve svých plánech. Soustředí se na jeden problém, zjistí, co je špatně a vymyslí, jak to spravit. Neustále se snaží všemu porozumět, rozebírá všechny možné teorie, pohazuje si s nimi jako s míčkem jen proto, aby jim porozuměla. Uživatelé Ti mají silnou sebekontrolu, dokážou se soustředit na jeden jediný projekt, a jsou vnitřně disciplinovaní. Když se musí o něčem rozhodnout, udělají to podle své vnitřní logiky. Obvykle si cení důvtipu a intelektuálního humoru, ale také se mohou k životu stavět vážně. Život je pro ně série intelektuálních a fyzických výzev, které musí překonat svou vnitřní disciplínou a racionalitou.
Pokud jste již poznali svou vnímající a soudící funkci a určili, která z nich je dominantní a která je sekundární, můžeme se vrhnout na určení vašeho typu. Jak jsem psala nahoře, funkce fungují v párech, vždy v rámci oněch vnímajících a soudících funkcí. Vždy se jedná o úplné opaky - Ti je s Fe, Te je s Fi, Ne je se Si, Ni je se Se. Proto automaticky víte, že když někdo používá Ti, automaticky používá i Fe a tak dále. Funkce v páru s vaší dominantní funkcí vystupuje jako čtvrtá, funkce v páru s vaší sekundární funkce jako třetí. U INFJ jsou moje první dvě funkce Ni a Fe, přičemž k nim do páru tedy přidám Se a Ti - a za sebou jdou jako Ni - Fe - Ti - Se.

Jestli vám to připadá moc komplikované, nebojte se, já zase nejsem takový škarohlíd, abych vás v tomhle nechala (nevím, jestli to jde z tohohle vůbec po prvním přečtení pochopit, chápu, že je to trochu složitější). Proto vám zde vypíšu (jak jsem každopádně slíbila) všechny typy a jejich funkce v přesném pořadí. Stále stačí, když jste si už uvědomili svou dominantní a svou sekundární funkci, a můžete z tohoto poznat, co jste za typ.
 • ISTJ: Si Te Fi Ne
 • ISFJ: Si Fe Ti Ne
 • INFJ: Ni Fe Ti Se
 • INTJ: Ni Te Fi Se
 • ISTP: Ti Se Ni Fe
 • ISFP: Fi Se Ni Te
 • INFP: Fi Ne Si Te
 • INTP: Ti Ne Si Fe
 • ESTP: Se Ti Fe Ni
 • ESFP: Se Fi Te Ni
 • ENFP: Ne Fi Te Si
 • ENTP: Ne Ti Fe Si
 • ESTJ: Te Si Ne Fi
 • ESFJ: Fe Si Ne Ti
 • ENFJ: Fe Ni Se Ti
 • ENTJ: Te Ni Se Fi
Nu, to je pro mě za dnešek a za tento dlouhý, vyčerpávající článek všechno. Doufám, že jste si ujasnili, co jste za typ, protože příště se konečně dám do jejich vysvětlování (tedy ne, že už nikdy nebudu mluvit o funkcích, ale stejně se všichni zajímají jen o ty typy). Pokud máte stále problémy s určením vaší dominantní a sekundární funkce, můžu vám doporučit několik stránek, kde si můžete o funkcích přečíst více.
Funky MBTI je sice v angličtině, ale jsou tu všechny funkce vysvětleny tak, jak fungují v dominantní, sekundární, třetí i čtvrté pozici.
U thanks2banks se nachází také velice kvalitní článek o kognitivních funkcí.
Pokud preferujete stránky v češtině, Grafologie a Psychologie vypadá velmi věrohodně, ale přiznám se, že já se v těch českých stránkách moc nevyznám.

Tak doufám, že vám tenhle článek pomohl, a že se mi v komentářích ozve někdo, kdo si to opravdu ujasnil. :D

2 komentáře:

 1. Díky za článek, sice jsem už o funkcích četl v angličtině, ale až tady jsem dokázal pochopit rozdíly mezi introvertními a extrovertními. Myslím, že je to díky tomu, žes je tak hezky a barvitě popsala :)
  Mně MBTI hodně pomohlo pochopit, proč některé věci dělám jak je dělám a proč ostatní třeba jinak. Co ty? Co tě k MBTI přivedlo?
  Honza

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Omlouvám se za extrémně pozdní odpověď! Psychologie mě vždycky zajímala, a nejdřív jsem byla fascinovaná tím, že lze lidi rozřadit do škatulek podle povahy - tady samozřejmě došlo k mému mylnému pochopení MBTI, takhle to vlastně totiž vůbec nefunguje. Ale i když jsem se o tom dozvěděla víc, ta fascinovanost mě nepřešla :^)

   Vymazat